Што е абдоминопластика?

Абдоминопластика е хирушка интервеција со која се отстранува вишокот на кожа и масно ткиво од долниот дел на стомакот. Се изведува со општа анестезија, дреновие се отстрануваа после 48 часа од операција, а конците се отстрануваат после 12 дена. Со интервенцијата се постигнува рамен стомак и затегнати мускули.

Што е контрактура?

Контрактура е често заболување кое доведува до деформирање на прстите и дланката. Начесто се зафатени малиот и домалиот прст. На почетокот оваа болест се мафиестира со поткожно здебелување во вид на зрнест чвор, а подоцна настанува задебелена линија на дланката која доведува до прислино виткање на прстот према дланката. Како последица на ова се јавува болка […]